Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

17. Stát a ekonomika
Autor:

Stát je velice důležitý subjekt na trhu, který v sobě zahrnuje vládu a orgány státní správy. K základním funkcím státu patří přerozdělování - předávání prostředků jiným institucím a organizacím.
V poslední době došlo k velkému přerozdělování státního majetku - privatizace.
Privatizace
1. Malá privatizace - pro řemeslníky (hostince, obchody)
2. Velká privatizace - formou tzv. kupónové privatizace (velké podniky)

Státní sektor provozuje ty činnosti, které nemůže zajišťovat nikdo jiný. (obrana, armáda, školství, ochrana životního prostředí)

Selhávání trhu
Ekonomika státu pracuje nejlépe, jestliže je její trh efektivní a správně plní svoje funkce (informace o ceně, stimuluje podnikání, rozdělení důchodu). Stát má tedy velký zájem o tržní efektivitu (např. protitrastové zákony)

Případy selhávání státu
1. Externality - trh selhává tím, že v cenách nedostatečně informuje o vzácnosti výrobku
Případy: prodávající a kupující se dohodnou na ceně výrobku a služby. Vedlejší účinky na někoho třetího. Tyto účinky nejsou v ceně a mohou být pozitivní a negativní.
Pozitivní
· Externí prospěch pro třetí stranu
· Trh zde selhává v tom smyslu, že nedává správnou informaci a správné podněty k výrobě (včelař a ostřikovač)
· Cena je nižší než náklady příležitosti
Negativní
· Znečišťování životního prostředí
· Vzniklé náklady neplatí nikdo a tím představují ztrátu, nebo je platí někdo jiný než účastníci (stát - daňový poplatníci)
· Chybná informace o možnosti řešení

Stát může vyplácet subvence (podpora poskytovaná z veřejných statků), ukládat poplatky a pokuty těm, kteří externalit využívají, zakládat fondy.
2. Veřejné statky - jsou to statky, které nemohou být poskytnuty jedné osobě, aniž by nebyli poskytnuty bezplatně i jiným osobám (následné a osobní)
Např. školství, právní ochrana
3. Nedostatečná konkurence - cena dává falešnou informaci (díky vlivu monopolů) a díky tomu je cena vyšší než náklady příležitosti (zdražování pitné vody - není možnost volby odběru od jiné firmy)
Možnosti řešení
· Převzít firmu do státního vlastnictví
· Regulovat cenu
· Vytvářet konkurenční trh

Protitrastové zákony
Jsou přijímány pro efektivnější působení a fungování trhu. Zákony (u nás) chrání spotřebitele
Zakazují:
1. Omezování obchodu na určitém místě dohodami
2. Cenové zvýhodňování určitého okruhu zákazníků
3. Majetkové slučování firem (i zákaz zkupování akcií konkurenční firmy)
· Horizontální (klasické, firma vyrábí stejný výrobek, stejné odvětví)
· Vertikální (slučování výrobce + dodavatel)
· Konglomerální (slučování čehokoliv do velkých celků)
· Personální (jeden člověk může být jen v jedné správní radě)

Agregátní nabídka a poptávka je celkový souhrn produkce a kupní síly státu a ekonomiky