HTML Učebnice
Formuláře


<FORM ACTION="url" METHOD=GET/POST></FORM> definuje parametry formuláře
<INPUT TYPE="TEXT/PASSWORD/CHECKBOX/
RADIO/SUBMIT/RESET/IMAGE">
vstupní pole formuláře
<INPUT TYPE=HIDDEN> skryté pole
<INPUT NAME="název_pole"> jméno pole formuláře
<INPUT CHECKED> zaškrtávací políčko
<INPUT SIZE="x"> velikost pole v počtu znaků
<OPTION> volby menu
<OPTION SELECTED="implicitní hodnota"> implicitně vybraná volba
<OPTION VALUE="hodnota"> hodnota pro menu volby
<SELECT></SELECT> menu ve formuláři
<SELECT NAME="jméno"></SELECT> data náležící menu
<SELECT MULTIPLE></SELECT> určuje více než jednu volbu v menu
<SELECT SIZE="x"></SELECT> počet viditelných položek v menu
<TEXTAREA ROWS=x COLS=y></TEXTAREA> vstupní box
<TEXTAREA NAME="jméno"></TEXTAREA> název vstupního boxu
<TEXTAREA WRAP></TEXTAREA> automatické zalamování textu uvnitř boxu

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000