HTML Učebnice
Tabulky


<TABLE></TABLE> tabulka
<TABLE BORDER="x"> okraj tabulky
<TABLE CELLSPACING="x"> volný prostor mezi buňkami
<TABLE CELLPADDING="x"> tloušťka vnitřního okraje buněk
<TABLE WIDTH="x"> šířka tabulky
<TABLE WIDTH="%"> šířka tabulky v procentech
<TR></TR> řádek tabulky
<TR ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální zarovnání řádku tabulky
<TD></TD> datová buňka tabulky (je uvnitř tabulkových řádků)
<TD ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální zarovnání obsahu buňky
<TD NOWRAP> zakazuje zalamování řádek
<TD COLSPAN="x"> počet sloupců pro datovou buňku tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru
<TD ROWSPAN="x"> počet sloupců pro datovou buňku tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve svislém směru
<TD WIDTH="x"> šířka datové buňky tabulky
<TD WIDTH="%"> šířka datové buňky tabulky v procentech
<TH></TH> záhlaví tabulky
<TH ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> horizontální a vertikální zarovnání obsahu datové buňky záhlaví tabulky
<TH NOWRAP> zákaz zalamování řádek uvnitř datové buňky záhlaví tabulky
<TH COLSPAN="x"> počet sloupců pro datovou buňku záhlaví tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru
<TH ROWSPAN="x"> počet sloupců pro datovou buňku záhlaví tabulky, přes něž se má buňka roztáhnout ve svislém směru
<TH WIDTH="x"> šířka datové buňky záhlaví tabulky
<TH WIDTH="%"> šířka datové buňky záhlaví tabulky v procentech
<CAPTION ALIGN="TOP/BOTTOM"></CAPTION> nadpis tabulky

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000