HTML Učebnice
Seznamy


<DL></DL> seznam definic
<DD> definice pojmu
<DT> definici termů
<OL></OL> uspořádaný seznam
<OL COMPACT></OL> kompaktní uspořádaný seznam
<OL TYPE=A/a/I/i/1></OL> uspořádaný seznam různých typů
<LI> položka seznamu
<LI TYPE=A/a/I/i/1> formát položky seznamu
<UL></UL> neuspořádaný seznam
<UL COMPACT></UL> kompaktní neuspořádaný seznam
<UL TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE></UL> styl odrážky

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000