HTML Učebnice
Obrázky


<IMG SRC="url"> zobrazí obrázek
<IMG SRC="url" VALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTOM> zarovnává obrázek svisle
<IMG SRC="url" ALIGN=LEFT/RIGHT> zarovnává obrázek vodorovně
<IMG SRC="url" ALT="text"> popisný text
<IMG SRC="url" USEMAP="#název mapy"> obrázková mapa a název mapy
<IMG SRC="url" WIDTH="x" HEIGHT="x"> rozměry obrázku v pixelech
<IMG SRC="url" BORDER="x"> okraj obrázku
<IMG SRC="url" HSPACE="x" VSPACE="x"> horizontální a vertikální mezera okolo obrázku v pixelech
<IMG LOWSRC="url" SRC="url"> počáteční obrázek s nízkým rozlišením, než bude natažen s plným rozlišením

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000