HTML Učebnice
Odkazy


<A HREF="url"></A> odkaz na url
<A HREF="url" TARGET="_BLANK"></A> odkaz na url do nového okna prohlížeče
<A HREF="url" TARGET="_název rámu"></A> odkaz na url do rámu
<A HREF="url" TARGET="_SELF"></A> odkaz uvnitř rámu na url rámu, z něhož byl odkaz aktivován
<A HREF="url" TARGET="_PARENT"></A> odkaz na url do FRAMESET
<A HREF="url" TARGET="_TOP"></A> uvnitř rámu vylučuje FRAMESET a odkazuje na url do vlastního okna prohlížeče

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000