HTML Učebnice
Formátovací značky


<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> odsadí blok textu
<BR> zalomení řádku
<CENTER></CENTER> centruje
<HR> vodorovná dělící čáru
<HR ALIGN=LEFT/CENTER/ALL> zarovná dělící čáru
<HR SIZE="x"> tlouštka dělící čáry
<HR WIDTH="x"> délka dělící čáry
<HR NOSHADE> plně černá dělící čára
<NOBR> zakáže zalamování na hraně stránky
<P></P> nový odstavec
<P ALIGN=LEFT/CENTER/ALL> zarovnává text odstavce
<PRE></PRE> předformátovaný text

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000