HTML Učebnice
Styly (CSS)


<STYLE TYPE="text/css"></STYLE> značka pro CSS, která musí být v záhlaví <HEAD></HEAD>
P{color:#xxxxxx} barva textu odstavce (místo P může být libovolná jiná značka H, SPAN, atd.)
P{background:#xxxxxx} barva pozadí odstavce
P{padding:delka/%/auto} velikost mezery mezi textem a okrajem odstavce (top, right, bottom, left)
P{font-size:mm/cm/in/pt/pc/em/ex/px} velikost písma v odstavci
P{font-family:název fontu} nastavuje font
P{letter-spacing:mm/cm/in/pt/pc/em/ex/px} velikost mezery mezi znaky
P{text-align:left/right/center/justify} způsob zarovnání obsahu
P{text-indent:mm/cm/in/pt/pc/em/ex/px/%} odsazení prvního řádku
A:link{color:#xxxxxx} barva odkazu (obdobně pro A:visited a A:actives)
A:link{font-size:mm/cm/in//pt/pc/em/ex/px} velikost písma pro odkaz
A:link{font-family:název fontu} název písma pro odkaz
A:link{text-decoration:none} odkaz je nepodtržený

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000