HTML Učebnice
Rámy


<FRAMESET></FRAMESET> v záhlaví HTML stránky a definuje prvky rámu
<FRAMESET COLS="x,x"> šířka sloupcových rámů v pixelech nebo procentech
<FRAMESET ROWS="x,x"> výška řádkových rámů v pixelech nebo procentech
<FRAMESET BORDER="x"> tlouštka okraje rámu
<FRAMESET FRAMESPACING="x"> mezery mezi rámy
<FRAMESET FRAMEBORDER="x"> okraje rámu
<FRAME SRC="url"> url k natažení do rámu
<FRAME ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT> zarovnání položek uvnitř rámu
<FRAME FRAMEBORDER="x"> okraje rámu
<FRAME BORDERCOLOR="#xxxxxx"> barva okraje pro rám
<FRAME FRAMESPACING="x"> mezera přidaná mezi rámy
<FRAME NAME="jméno"> jméno rámu
<FRAME NORESIZE> znemožňuje měnit velikost rámu
<FRAME MARGINWIDTH="x" MARGINHEIGHT="x"> šířka a výška okraje uvnitř rámů
<FRAME SCROLLING="0/1/AUTO"> určuje zda rám bude mít rolovací proužek

dozadu index


Copyright © Ladislav Kovář 2000