Seznam maturitních otázek ZSV

1. Právo – vznik, vývoj, charakteristika
2. Pracovní a rodinné právo
3. Občanské, obchodní a živnostenské právo
4. Trestní právo, trestní řízení, soudy, státní zastupitelství

5. Psychologie osobnosti (vlastnosti, typologie, poruchy)
6. Psychické procesy a stavy (emoce,…)
7. Psychologie činnosti, jednání a chování
8. Sociální a vývojová psychologie

9. Základní ekonomické pojmy
10. Současná ekonomická problematika

11. Vznik filozofie a řešení zákl. filoz. otázek v předsokratovské době
12. Antická filozofie
13. Středověká filozofie
14. Novověká filozofie
15. Filozofie 18.a 19.století
16. Česká filozofie ve starší době (Štítný, Hus, Chelčický…)
17. Česká filozofie 18.-20.stol. (Masaryk, Patočka…)
18. Současná filozofie
19. Podstata a vznik náboženství
20. Současná náboženství

21. Sociologie
22. Gnozeologie
23. Etika a morálka
24. Politologie
25. Politická mapa současného světa a ochrana lidských práv