Menu Seznam předmětů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

Seznam maturitních otázek ze ZSV

1.Předmět a význam psychologie
2.Psychologické procesy a stavy
3.Psychologie hry, učení, práce a tvůrčí činnost
4.Vznik sociologie, sociologické teorie
5.Socializace jedince, komunikace a hodnotová orientace
6.Sociální útvary
7.Globální problémy lidstva a ekologie
8.Tržní ekonomika a ekonomická integrace
9.Základní ekonomické kategorie
10.Pojem státu, právní stát, ústavní systém ČR
11.Dělba moci a pluralitní demokracie
12.Světová náboženství
13.Filosofické koncepce v dějinách
14.Základy ekonomuky ,poptávka a nabídka
15.Koordinace činností trhem, chování spotřebitele
16.Struktura trhů a jejich efektivnost
18.Stát a ekonomika
19.Kapitál, trh, firmy, náklady a objem výroby
19.Nabídka v dokonalé a nedokonalé konkurenci
20.Makroekonomie - výkonnost narodního hospodářství
21.Peníze, bankovní soustava a hospodářský růst
22.Nezaměstnanost, inflace, stabilizační hospodářská politika
23.Mezinárodní ekonomie
24.Podnik a podnikání
25.Odbyt, financování a řízení podniku