Jak na HTML  Příručka pro snadnou tvorbu html dokumentů.

Základní pravidla psaní HTML dokumentů

Text napsaný černě upřesňuje problém.
Text napsaný modře vysvětluje příčiny a důsledky daného problému.


1. Rozlišujte mezi VELKÝMI a malými písmeny v názvech souborů. Pokud nedodržíte shodnou velikost písmen v názvu souboru a v odkazu v těle HTML dokumentu, po umístění na internetový server vám tyto odkazy přestanou fungovat. Vysvětlení je jednoduché, Windows 95/NT ignorují velikost písmen v názvech souborů, proto když se v dokumentu odvoláváte na soubor "Dokument.html" a soubor má ve skutečnosti první písmeno malé "dokument.html" server nahlásí chybu, že příslušný dokument nemohl nalézt, protože rozlišuje mezi VELKÝMI a malými písmeny v názvu souboru. Proto doporučuji držet se koncepce všechna písmena v názvech souborů malá. Pokud toto dodržíte při psaní HTML dokumentu dodržíte, ušetříte si tím mnoho času, i v případě že by bylo ve skutečnosti nějaké písmeno v názvu souboru velké, můžete u všech souborů změnit všechna písmena na malá. Pozor, Microsoft Explorer (Průzkumník), zobrazuje vždy velké písmeno na začátku názvu souboru. Pro kontrolu doporučuji Servant Salamander nebo FAR File Manager.

2. Jako příponu souborů obsahující HTML dokumenty používejte ".html", NE! ".htm", standardem na Internetu je přípona ".html", příponu ".htm" používá jen Microsoft, a tím tak ničí zaběhlý standard, který po mnoho let fungoval. Vycházejte také z toho, že většina serverů na Internetu i prohlížečů hledá nejprve soubory s příponou ".html" a až poté hledá jako alternativu soubory s příponou ".htm", někdy se může stát, že takový soubor nebude ani nalezen.

3. Vaše stránky by se měly odvíjet od základního souboru s názvem "index.html", když totiž nezadáte prohlížeči přesnou adresu i s názvem souboru, automaticky hledá soubor s názvem "index.html". Na ostatních stránkách by měl být také odkaz na stránku index.html.

4. Pokud se odkazujete na jiný server, nezapomeňte uvést jeho celou adresu , například http://www.mcc.cz/. Pokud by ste uvedli jen www.mcc.cz, prohlížeč by nehledal server www.mcc.cz, ale k adrese, na které se nacházíte by přidal jen www.mcc.cz, potom by vznikl například následující paskvil: http://www.oki.cz/index.html/www.mcc.cz, což je samozřejmě nesmysl.

5. Když se v dokumentu odvoláváte na jiný dokument v jiném adresáři, čintě tak relativně. Například pokud se odvoláváte na soubor index.html v adresáři o úroveň výše použijte ../index.html NE! http://www.mcc.cz/index.html. Takto použitý absolutní odkaz zdržuje, tím že se musí provést více kroků, než při relativním odkazu, nemluvě o tom, že například při použití programů pro překódování tabulky zanků přijdete o informaci na jaký mód se mají znaky překonvertovat.

6. Pokud použijete ve vašem dokumentu službu serveru překódování tabulky znaků, například pomocí SaCzech, vyvarujte se použití pomocného tagu <META CHARSET="windows-1250">. Použitím tohoto tagu by mohlo dojít k chybám, protože k překódování dochází tak, že program na serveru vezme dokument v základním tvaru např. windows-1250 a všechny rozšířené znaky (písmena s háčky a čárky), přepíše do jiného formátu např pro ISO-8859-2, ale v dokumentu stále zůstane tag <META CHARSET="windows-1250">. Teď máme dokonalý nesmysl, soubor s formátem rozšířených znaků ISO-8859-2, ale i tagem <META CHARSET="windows-1250">, který říká prohlížeči aby přepnul kódovou stránku na windows-1250. V lepším případě prohlížeč tuto řádku ignoruje a přepne se správně do módu ISO-8859-2, ale pravděpodobněji se přepne do módu windows-1250 a zobrazí znaky špatně.

7. Obrázky, které používáte ve vašem dokumentu umísťujte do adresáře IMAGES, nebo do nějakého adresáře k tomu určenému. Umožní vám přehledně použít opakující se obrázek na více stránkách, beztoho aby byl několikrát umístěn v adresáři spolu s HTML dokumentem, ušetříte tak místo na serveru.

8. Při použití změny barvy písma, doporučuji používat formát hexadecimálních složek RRGGBB ne názvy barev. Pokud použijete název barvy COLOR="Red", riskujete, že barva nebude správně interpretována a místo červené se zobrazí předdefinovaná standardní barva. Používejte raději formát "COLOR="#RRGGBB"". Kde RR je hexadecimální hodnota červené složky, GG zelené a BB modré.

9. V dokumentu by měla být specifikace že jde o HTML dokument, použitím tagu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">. Tímto tagem se vyhnete nesprávné interpretaci dokumentu některými prohlížeči.

ZpětÚvodní stránkaVpřed


Tento html dokument nesmí být komerčně šířen bez souhlasu autora!
Copyright ©1998 Advanced Computer Integrations   Autor: