Jak na HTML  Příručka pro snadnou tvorbu html dokumentů.

Příkazy HTML v kostce

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Název dokumentu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>


</BODY>
</HTML>
<BODY PARAMETRY>
"Tělo" HTML dokumentu
Parametr

BGCOLOR="#RRGGBB"
TEXT="#RRGGBB"
LINK="#RRGGBB"
VLINK="#RRGGBB"
ALINK="#RRGGBB"

Význam

Barva pozadí
Barva textu
Barva odkazů
Barva již navštíveného odkazu
Barva právě vybraného odkazu


Práce s textem

<B>Tento text bude vypsán tučně</B>
Tento text bude vypsán tučně
<I>Tento text bude vypsán kurzívou</I>
Tento text bude vypsán kurzívou
<U>Tento text bude podtržený</U>
Tento text bude podtržený
<CENTER>Tento text bude vystředěn</CENTER>
Tento text bude vystředěn
<P ALIGN="RIGHT">Zarovnáí do prava</P>

Zarovnání do prava

<FONT SIZE="+1">Zvětšení velikosti písma</FONT>
Zvětšení velikosti písma
<FONT SIZE="-1">Zmenšení velikosti písma</FONT>
Zmenšení velikosti písma
<FONT COLOR="#FF0000">Červená barva písma</FONT>
Červená barva písma
<PRE>Neproporcionální písmo</PRE>
Neproporcionální písmo
<SUP>Horní index</SUP>
STANDARDHorní index
<SUB>Dolní index</SUB>
STANDARDDolní index
<H1>Nadpis</H1>

Nadpis

<P>
Začátek nového odstavce
<BR>
Zalomení řádku
<HR PARAMETRY>

Parametr

ALIGN="LEFT/CENTER/RIGHT"
SIZE="HODNOTA"
WIDTH="HODNOTA"
NOSHADE

Význam

Zarovnání VLEVO/DOPROSTŘED/VPRAVO
Velikost v pixelech
Délka v pixelech
Nestínovat


Práce s hypertextovými odkazy

<A HREF="dokument.html">odkaz</A>
odkaz
<A HREF="mailto:[email protected]">informace</A>
<A HREF="#Nahoru">Nahoru</A>
Nahoru
<A NAME="Nahoru">
Umístit na místo určení

Práce s tabulkami

<TABLE>
<TR>
    <TD>1.1</TD>
    <TD>1.2</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>2.1</TD>
    <TD>2.2</TD>
</TR>
</TABLE>
1.1 1.2
2.1 2.2
Parametr

WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT"
VALIGN="TOP/BOTTOM"
CELLSPACING="HODNOTA"
CELLPADDING="HODNOTA"
BGCOLOR="#RRGGBB"

Význam

Šířka tabulky v pixelech, platí i pro buňky tabulky
Výška tabulky v pixelech, platí i pro buňky
Šířka rámečku tabulky v pixelech
Zarovnání v tabulce VLEVO/VPRAVO, platí i pro buňky
Zarovnání v tabulce NAHORU/DOLU, platí i pro buňky
Velikost mezer mezi sloupci buňěk v pixelech
Velikost mezer mezi řádky buněk v pixelech
Barva pozadí v tabulce, platí i pro buňky


Práce s obrázky
<IMG SRC="obrazek.gif">
Parametr

WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT/..."

 • LEFT
 • RIGHT
 • TOP
 • TEXTTOP
 • MIDDLE
 • BOTTOM
 • ABSBOTTOM
  ALT="TEXT"
Význam

Šířka obrázku v pixelech
Výška obrázku v pixelech
Šířka rámečku kolem obrázku
Zarovnání obrázku:

 • VLEVO
 • VPRAVO
 • NAHORU
 • NAHORU vůči textu
 • DOPROSTŘED vůči lince textu
 • DOPROST5ED vůči textu
 • DOLŮ vůči textu
 • DOLŮ
  Text obrázku


Práce se seznamy
<UL></UL>
Nečíslovaný seznam
<OL TYPE="HODNOTA" START="HODNOTA"></OL>
Číslovaný seznam
<LI>
Položka v seznamu
Parametr

TYPE="HODNOTA"

 • A
 • a
 • I
 • i
 • 1
  START="HODNOTA"
Význam

Způsob číslování:

 • A, B, C, ...
 • a, b, c, ...
 • I, II, III, ...
 • i, ii, iii, ...
 • 1,2,3,... (standardní)
  Hodnota od které se začne počítat
<DL></DL>
Rejstříkový seznam
<DT>
Položka
<DD>
Popis

ZpětÚvodní stránkaVpřed


Tento html dokument nesmí být komerčně šířen bez souhlasu autora!
Copyright ©1998 Advanced Computer Integrations   Autor: