Jak na HTML  Příručka pro snadnou tvorbu html dokumentů.

Ddownload příručky

Příručku je možné stáhnout z www i ftp prostru:
     http://www.klepal.cz/html/jaknahtml.zip (128.356B)
     ftp://ftp.klepal.cz/pub/aci/jaknahtml.zip (128.356B)

ZpětÚvodní stránkaVpřed


Tento html dokument nesmí být komerčně šířen bez souhlasu autora!
Copyright ©1998 Advanced Computer Integrations   Autor: