HTML Učebnice
Typografické značky


<BASEFONT SIZE="x"> základní velikost písma (1 až 7) pro celou stránku
<H></H> hlavička (1 až 6) - <H1></H1> <H2></H2> atd.)
</B> tučný text
<STRONG></STRONG> zvýrazněný text
</I> kurzíva
</U> podtržený text
<STRIKE></STRIKE> přeškrtnutý text
</SUB> dolní index
</SUP> horní index
</TT> pevná šířka písma
</SMALL> menší písmo než normální velikost
<BIG></BIG> větší písmo než normální velikost
<FONT SIZE="x"> velikost písma (1 až 7)
<FONT FACE="font"> druh písma (Verdana, Arial, Courier atd.)
<FONT COLOR="#xxxxxx"> barva písma v hexadecimální hodnotě

dozadu index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000