HTML Učebnice
Základní značky


<HTML></HTML> značka HTML dokumentu
<HEAD></HEAD> záhlaví HTML dokumentu
<META> meta informace (je uvnitř <HEAD></HEAD>)
<META NAME="keywords" CONTENT="x"> klíčová slova stránky (pro vyhledávající nástroje)
<META NAME="description" CONTENT="x"> popis stránky (pro vyhledávací nástroje)
<TITLE></TITLE> titulek dokumentu (je uvnitř <HEAD></HEAD>)
<BODY></BODY> tělo HTML dokumentu
<BODY BACKGROUND="url"> obrázek na pozadí
<BODY BGCOLOR="#xxxxxx"> barva pozadí stránky v hexadecimální hodnotě (#000000 - #FFFFFF)
<BODY TEXT="#xxxxxx"> barva textu
<BODY LINK="#xxxxxx"> barva odkazu
<BODY ALINK="#xxxxxx"> barva aktivovaného odkazu
<BODY VLINK="#xxxxxx"> barva navštíveného odkazu

index dopředu


Copyright © Ladislav Kovář 2000