HTML Učebnice

Obrázky

Vložení obrázku na stránky

<IMG SRC="obrazek.gif" ALT="text">

Ke vložení obrázku na stránku se používá tag <IMG>, ve kterém specifikujeme cestu v atributu SRC, kde máme obrázek uložen. Dále existuje atribut ALT, který slouží k jednoduchému popisu obrázku (např. popis fotky). Text se v internetových prohlížečích zobrazí po najetí kurzoru na obrázek. Tento atribut má ale ještě další výhodu a to pro majitele negrafických internetových prohlížečů (SecureCRT, Lynx). V těchto prohlížečích se zobrazí místo obrázku jen text v atributu ALT.

index

Zarovnání obrázku

Způsob zarovnání obrázku a okolního textu určuje atribut ALIGN, který vkládáme do tagu <IMG> následovně :

<IMG SRC="obrazek.gif" ALIGN="top,middle,bottom,left,right" ALT="text">

Atribut ALIGN může nabývat pěti hodnot. TOP - zarovnává se s řádkou horní okraj obrázku, MIDDLE - obrázek je vzhledem k řádce vertikálně vycentrován, BOTTOM - zarovnává se s řádkou spodní okraj obrázku, LEFT/RIGHT - obrázek je umístěn u levého nebo pravého okraje stránky a obtéká ho text.

index

Šířka a výška obrázku

<IMG SRC="obrazek.gif" WIDTH="x" HEIGHT="y">

Toto jsou důležité atributy, které využívejte při každém vložení obrázku na stránky. Atributy WIDTH a HEIGHT určují velikost obrázku v pixelech. Říkají prohlížeči, jak je obrázek velký, takže nedochází k deformaci a reformátování layoutu při načítání. Než obrázek na stránky vložíte, zjistěte si v nějakém grafickém editoru, jaké má přesné rozměry. Tyto atributy můžeme také používat ke zvětšování a zmenšování obrázků. Pokud zadáme větší rozměry obrázku, obrázek se sice zvětší, ale jeho kvalita je vůči jeho původní velikosti horší. Proto přenechte zvětšování a zmenšování obrázků grafickým editorům.

index


Copyright © Ladislav Kovář 2000