HTML Učebnice

Základy HTML

Kostra HTML dokumentu

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>titulek</TITLE>
 </HEAD>

<BODY>


</BODY>
</HTML>


Takhle by měla správně vypadat kostra HTML dokumentu. První řádka <!DOCTYPE ...> určuje používanou verzi HTML (v tomto případě verzi 4.0). <HTML>...</HTML> vymezuje celý HTML dokument a <BODY>...</BODY> tělíčko dokumentu. <HEAD>...</HEAD> je hlavička dokumentu, která obsahuje titulek stránky - <TITLE>...</TITLE>. Je vhodné používat co nejkratší titulek (max. 20 znaků). Z těchto základních elementů se skládá HTML dokument. Nejvyšší úroveň má element HTML, který se skládá z hlavičky HEAD a tělíčka BODY. Takže většinu zdrojového kódu budeme psát mezi tagy BODY.

index

Členění textu

<P>První odstavec <P>Druhý odstavec <P>třetí odstavec </P>

K oddělení odstavců se používá tag <P>. Před zobrazením odstavce, prohlížeč převádí všechny konce řádků na mezery. Pokud je za sebou více mezer, nahradí je jednou mezerou - mezi slovy můžeme psát mezer kolik chceme, nakonec se zobrazí mezera jediná. Další věcí je, že se text zarovnává podle aktuální velikosti okna, takže dokument lze zobrazit v různých rozlišeních. Někdy však potřebujeme, aby se text zalomil na určitém místě. To dosáhneme pomocí tagu <BR> :

Nějaký text<BR>
a další text<BR>
a ještě jeden text<BR>


Další element <Hx> (x=1,2,3,4,5,6) slouží k vytváření nadpisů v šesti úrovních. Největším a nejvýraznějším písmem je zobrazován text s elementem <H1>. Ostatní elementy H(2-6) se postupně zmenšují.

<H1>nadpis</H1>
<H2>podnadpis</H2>


Další elementy jsou v tabulce Formátovací značky.

index

Typy písma

V HTML dokumentech můžeme používat písma tučná, různě velká, kurzívu, použít jiný font, zvýraznit text nebo dát textu např. jinou barvu. Prostě můžeme s textem dělat to, co umožňují textové editory.

<STRONG>nadpis</STRONG>
<FONT COLOR="BLACK" FACE="Arial">text</FONT>


V tomto příkladě jsem pomocí tagu <STRONG> ... </STRONG> zvýraznil nadpis a elementem <FONT>...</FONT> zvolil font Arial a textu dal černou barvu.

Přehled dalších tagů najdete v tabulce Typografické značky

index

Odkazy

Co to vůbec odkaz je? Je to zvýrazněná část textu, ve které se skrývá adresa dalších stránek (URL). Po kliknutí na tento odkaz prohlížeč otevře okno s touto adresou. Odkaz vložíme do dokumentu následujícím způsobem :

<A HREF="http://www.odkaz.cz">text odkazu</A>

<A HREF="url"> slouží k určení adresy, kam odkaz po aktivaci vede. Odkaz nemusí být jen text, ale i obrázek. Někdy potřebujeme, aby odkaz odkazoval do nějaké části dokumentu (třeba doprostřed). K tomu slouží tag <A NAME="neco">. Stačí jen tento tag umístit doprostřed dokumentu a k odkazu připsat :

<A HREF="mojestranky.html#001">druhá část</A>
...
...
<A NAME="001">
druhá část

index

Seznamy

V HTML dokumentech můžeme používat různé typy seznamů. Členíme je do třech základních typů - číslované, nečíslované a definiční. U číslovaných seznamů je před každou položku automaticky umisťováno číslo. Jednotlivé položky se uvozují tagem <LI>. Můžeme definovat styl odrážky <OL TYPE=A/a/I/i/1>...</OL>. (A pro velká písmena, a pro malá písmena, I pro římské číslování, 1 pro arabské číslování) Ukázka číslovaného seznamu :

<OL>
<LI>položka č. 1
<LI>položka č. 2
</OL>

Stejně se vytváří nečíslovaný seznam. Akorát místo OL napíšeme UL. Stejně jako u číslovaných seznamů, můžeme měnit styl odrážky <UL TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE>...</UL>

Definiční seznamy jsou odlišné od předchozích dvou. Můžeme s ním vytvořit např. slovníček pojmů, který obsahuje termíny a jejich vysvětlení. Uvozuje se tagem <DL> a jednotivé položky pak <DT> a <DD>

<DL>
<DT>název 1
<DD>text
<DT>název 2
<DD>text
</DL>


index


Copyright © Ladislav Kovář 2000