maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Romantismus


Romantismus ve světové literatuře

Romantismus je směr, který vznikl v Evropě na počátku 19.st.

Situace:
- napoleonské války
- francouzská burž. revoluce
- svatá aliance - krok zpět => pocit osamělosti

Romantická literatura

- subjektivní přístup autora ke skutečnosti
- obdiv k minulosti
- romantický hrdina (člověk vyjímečný, citově založený, neschopný přizpůsobení) -> obrací se do sebe
- rom. hrdina často splývá s autorem
- láska - především nešťastná (miluje svůj ideál)
- úcta k lidu, ale hrdinové se velmi odlišují
- nezobrazuje reálný svět - autorova vize
- především poezie (veršovaná poezie, dramatické básně)
- lidová slovesnost
- v každé zemi odlišné
- odmítá staré pojmy x obdiv k minulosti
- obdiv prostého lidu x vyjímečný hrdina
- bouřka a svit luny
- verš. povídka, epos, dram. báseň

hudba: K.M.Weber, Schubert, Schumann, Rossini, Chopin, Beethoven

malířství: Delacroix, Goya, Kosárek


Anglie
:

- společenská aktivita

George Gordon Byron (1788-1824)

- pocházel z aristokratické rodiny
- po vysoké škole člen sněmovny lordů
- byl po boku rozbíječů strojů a dělníků
- cestoval po Španělsku, Itálii, Řecku, Malé Asii
- žil převážně v Itálii, kde se zúčastnil národně osvobozeneckého hnutí
- při povstání Řeků proti Turkům stál na straně Řeků

dílo: - poezie zaměřená především proti nesvobodě a přetvářce

Child Haroldova pouť
- hrdina cestuje - krásná příroda a tyranie
- bojuje proti tyranii - osamocen

Džaur, Korzár, Laro, Don Juan - povídky
- protináboženské tendence; odpor k dogmatům

Percy Bysshe Shelly (1792 - 1822)

- básník a prozaik
- opustil vlast pro neshody s vládnoucí vrstvou
- lyrika milostná, přírodní, sociální

Dílo:
Cenci - nenávist k násilníkům - báseň
Odpoutaný Prométheus - vítězství člověka a dobra. Zatímco v řeckém mýtu se podrobí Diově vůli, u Shelleyho vzdoruje a trpí tak dlouho, až osudná chvíle smete tyrana z trůnu.

Walter Scott (1771 - 1832)

- básník a prozaik
- sběratel skotských balad
- historické romány
- aktivní postavy; přesný popis prostředí

Dílo:
Panna jezerní - veršovaný lyrický rytířský příběh
Wawerley - čerpá děj z nepříliš vzdálených skotských dějin (povstání z roku 1745)
Ivanhoe - středověké anglické dějiny, doba Richarda Lví srdce.
Kenilworth
Talisman

Francie:

- návrat k mystice

Victor Hugo (1802 - 1885)

- prozaik, básník a dramatik
- nejprve stoupenec a potom odpůrce Ludvíka Bonaparte
- prožil 20 let ve vyhnanství

Dílo:
Cromwell - v úvodu k tomuto dramatu se objevuje manifest fran. romantismu
Legenda věků - cesta za pokrokem a humanismem
Ubožáci
Dělníci moře - námořníci a rybáři
Chrám Matky Boží v Paříži - historický román
Devadesát tři

Standhal (vlastním jménem - Marie Henri Beyle) (1783 - 1842)

- narodil se v Grenoblu -> Paříž
- stoupenec napoleonské armády
- vypovězen z Itálie za styk s revolucionáři
- prolínání romantismu s realismem

Dílo:
Červená a černá
- červená barva je symbolem revoluce, černa symbolem tmařství a despotismu
- Julian Sorell - chce vyniknout za každou cenu
- přetvařuje se
- obviněn z vraždy -> popraven

Kartouza parmská
- intriky

Chateaubriandt (1768-1848)

- Atala

Německo:

Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

- studoval práva
- rozhodl se mezi malířstvím a básnictvím

Dílo:
Prometheus - hymnus; vzdor proti falešným božským autoritám
Utrpení mladého Wertra
Faust

JAKOB a WILHELM GRIMMOVE,
vydavatelé proslulého souboru německých lidových pohádek

Rusko:

Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)

- ze šlechtické rodiny
- lyceum
- sympatizoval s povstáním Děkabristů
- dvakrát ve vyhnanství; zemřel v souboji
- vliv Byrona (Kavkazský zajatec)

Dílo:
Evžen Oněgin - veršovaný román
- šlechtic nenacházející uplatnění ve spol.
- zbytečný člověk

Piková dáma
Kapitánská dcerka
Bělkinovy povídky
Boris Godunov
- více realismu


Michail Jurievič Lermontov
(1814-1841)

- revoluční dramatik, básník, prozaik
- ironie, sarkasmus
- ostře kritizoval společnost
- dvakrát ve vyhnanství

Dílo:
Démon - fil. meditace; poéma, zlo x dobro
Maškaráda - dobro x zlo; drama
Hrdina naší doby - zbytečný člověk (Pečorin)

A.N.Gogol (1809-1852)
Večery na vesnici poblíž Dikaňky
Mrtvé duše
Revizor
Taras Bulba

Polsko:

- motivy vlastenectví, hrdinství

Adam Mickiewicz

- v emigraci v záp. Evropě
- potlačení rev. v Polsku -> zobrazení utrpení
- za šlechtické rodiny, Universita ve Vilně

Dílo:
Dziady

Konrád Wallenrod - Litevec se stává něm. rytířem
- nezapomíná na svůj původ

Pan Tadeáš - oslava života v Litvě
- nepřátelství 2 šlechtických rodů

Maďarsko:

- jako v Polsku

Sandor Petöfi

- herec, redaktor
- padl za maďarské rev. v 1848
- usiloval o soc. spravedlnost
- básník maď. revoluce
- vycházel z tvorby lidu

Dílo:
Píseň národa - láska k rodné zemi; malebné verše


Romantismus v české literatuře

- po starší generaci Nár.Obroz.(NO) nastupuje generace mladší, jejímž životním názorem se stává romantismus (30.léta) - tzv. 3.etapa NO
- v této době vzniká široká základna nár. života a nár. literatury díky Tylovi. Vzniká Máchův Máj.

Josef Kajetán Tyl (1808-1856):

- žákem V.K.Klicpery => dramatik
- verše, próza, dramata, kritiky
- časopisy: Květy, Vlastimil, Pražský posel, Sedlské noviny

Dílo:

povídky: Svatý Beneda - historie
Rozina Ruthardová - historie
Dekret Kutnohorský - historie
Rozervanec - karikuje Máchu
Braniboři v Čechách
Poslední Čech
- román

divadlo: Fidlovačka (v této hře se objevuje píseň slepého houslisty - národní hymna - Ladislav Škroup)
Marjánka, matka pluku
- opíral se o cizí vzory
Pražský flamendr
Paličova dcera
Bankrotář
Chudý kejklíř

dramatické báchorky: Strakonický dudák - touha po zbohatnutí - kladné i záp. vlastnosti

Tvrdohlavá žena
Jiříkovo vidění
Lesní panna

jiná dramata: Kutnohorští havíři
Jan Hus
Žižka z Trocnova
Krvavé křtiny

Karel Hynek Mácha (1810–36)

- nejvýznamnější představitel romantismu
- hodně cestuje
- čte Scotta, Byrona
- poezie, próza a fragmenty dramat
- smysl pro zvukovou stránku a metaforičnost
- vlastní pohled na svět; hledá smysl života
- nevěří v posmrtno
- revolučně-romantické představy
- pochopen Májovci

Dílo:

Máj - děj není důležitý
- vylíčení duševních stavů vězně čekajícího na smrt
- krásná příroda severních Čech
- oxymóron, personifikace, zvukomalba, přirovnání
- skládá se z věnování, čtyř zpěvů, dvou intermezz
- špatně přijat kritikou

chtěl napsat dílo Kat - zachycení vnitřní osamělosti Václava IV.

próza: Cikáni

- veliký vliv na další vývoj naší poezie

Karel Sabina

- básník, prozaik, kritik, novinář, historik
- přítel Máchy

Dílo:

román: Oživené hroby -deník vězně

historická díla
libreta: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, V studni

1848 - krajní levice => vězněn


Josef Václav Frič

- radikální v 1848 => vězněn
- policejní dozor
- emigroval

almanach: Lada Niola

překlady

Paměti - události 1848-49 - radikálně dem. hledisko

 

Romantismus na Slovensku

- složitá situace s jazykem - do 40.let se používala čeština jako spisovný jazyk (tzv.bibličtina)
- o vytvoření spis. slovenštiny se pokusil Anton Bernolák: - základ - západoslovenské nářečí
- neuplatnilo se

- řešení ve 40.letech - Štúrovci - vzdělání lidu
- středoslovenské nářečí
- proti Kollár, Šafařík

J.M.Hurban - almanach Nitra

Štúr - noviny Slovenskie narodnie noviny
- spis.slovenština podpořila i lit. tvorbu - balada

Ľudovít Štúr

- vedoucí spolku Společnost československá
- učitel, politik, spisovatel, novinář
- iniciátor spisovné slovenštiny

- Nářečia slovenskuo alebo potreba pisania v tomto nárečí - spis o potřebě slovenštiny
- Nauka reči slovenskej
O národních písních a pověstech plemen slovenských

česky psané básně: Dumky večerní
Rozžehnání

souhrn básní: Zpevy a piesne

- za vrchol umění považoval poezii, zvláště slovanskou lidovou slovesnost

 

Janko Kráľ

- nejradikálnější básník Štúrovy školy
- chmurné nálady => balady
- zbojnické příběhy
- kritika společnosti
- útěk do přírody
- ohlasová poezie ("Zverbovaný")
- jánošíkovská tematika

romantický epos: Výlomky z Jánošíka - rev. myšlení

Dráma světla - cyklus básní
- spravedlnost, náboženství, svoboda národů

Andrej Sládkovič

- čerpá ze světových literatur
- lyricko-epické skladby - Marína - krása a mládí

Detvan - oslava slov. lidu
- 5 zpěvů
- spol. rozpory
- oslavné básně

Ján Botto

- zdrojem jeho tvorby je ústní lidová slovesnost (ULS)
- svérázné balady a elegie

Smrť Jánošíkova - víra v spravedlnost
- Jánošíkovy meditace
- romance; předzpěv + 9 zpěvů
- nebohatý děj (= Máj)

Jozef Miloslav Hurban

- prozaik
- významný činitel polit. a kultur. života
- almanach Nitra

měsíčník Slovenské pohľady na vedy, umenie a literaturu

romány (historická i současná témata):

Gottšalk
Olejkár
Od silvestra do Troch králov

Ján Kalinčiak

- nejvýznamnější prozaik
- romantické povídky
- realistické obrazy ze života slov. zemanů

Reštaurácia - volební podvody a machinace
- župní volby

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma