maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Realismus v české a slovenské literatuře

Realismus v literatuře
- v 19.stol. rozmach vědy a průmyslu
- soc. rozpory
- pozornost je věnována typickému jednotlivci
- charakter hrdiny se proměňuje a vyvíjí
- objektivní přístup
- autor se neúčastní
- osobní názory jsou vyjádřeny volbou osobností
- osudy postav jsou dobově podmíněny

- prolínání s romantismem
- na rozdíl od romantismu se postavy pohybují v prostředí sobě vlastním
- někdy naturalismus

- hudba: Buset, Puccini

- malíři: Purkyně, Chitussi, Pinkas

 

Realismus v české literatuře

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

- gymnázium v Německém Brodě; filosofie; kněžský seminář
- vychovatel v Moskvě
Obrazy z Rus - nedokončený cyklus obrazů lidí, poměrů
kritika Tylova Posledního Čecha - žádá realismus v nár. životě
epigramy - kritika církve, byrokracie, státu, šlechty
Církvi, Múzám, Vlasti, Králi, Světu - rozdělení
- redaktor Pražských novin, Národních novin
- zatčení, vyhnanství v Brixenu
Tyrolské elegie - popisuje cestu do Brixenu
- opovrhuje vládou, absolutismem
- sám řídí kočár
- elegie = žalozpěv, ironie, paradoxy

Král Lávra
- král s oslíma ušima; vrba

Křest svatého Vladimíra - pokřestění Rusi
- hyperbola,groteskno,lidový jazyk
- odsouzení absolutismu
- car Vladimír x bůh Perun
- bůh
-> pouze ohlupování lidí

- vychází z lidové písně - jednoduché

- ironické; sarkastické

 

Božena Němcová (1820 - 1862)

- prozaička, sběratelka ústní lidové slovesnosti
- narozena -Vídeň; dětství prožila v Ratibořicích
- žila ve Chvalkovicích
- v 17 letech se provdala za J.Němce -> hodně cestovala
- na Slovensku
- umírá v Praze

Dílo:

a) poezie: romantické básně s vlasteneckými motivy
motivy: Slavné ráno - lyrika
Vodník - epika
Ženám českým

b) próza:
1) cestopisné a národopisné črty
Obrazy z okolí domažlického
Obrazy ze života slovenského

2) pohádky:
Národní báchorky a pověsti
Slovenské pohádky a pověsti

3) povídky - existence dobrého člověka
Divá Bára
Dobrý člověk
- odhalení skutečnosti
Čtyři doby
Sestry
- možnost překonání rozporu
V zámku a podzámčí
Podhorská vesnice
Karla
- vztah ke Slovensku
Chyše pod horami

4) novinové články:
Selská politika
Hospodyně na slovíčko

5) korespondence

 

Babička
- předmětem knihy není babiččin život, ale její postoj k životu, myšlení, jednání
- staročeský život
- idealizuje svoji vlastní babičku a dětství
- rámcem knihy je čtvero ročních období

Slovensko

Svetozár Hurban Vajanský
Pavol Országh Hviezdoslav
Martin Kukučín

 

Český kritický realismus

- popis vesnice, města a historie
- nejrozsáhlejší vesnická tematika

 

Vítězslav Hálek (1835 - 1874)

- básník; prozaik
- narozen: Dolínky u Mělníka
- akademické gymnázium; nedokončil fil. fak.
- pracoval v Uměleckých listech, Lumíru, Květech

Dílo:
- poezie: Alfréd - lyrickoepická skladba
Večerní písně - optimismus, šťastná láska
V přírodě - 3 svazky
- klidná a slunečná krajina; malé kouty
- nejraději zobrazoval jaro

Pohádky z naší vesnice - středočeská vesnice
- události na vsi

- próza: - hlavně venkovská tematika
- nutnost soužití s přírodou; porušení je potrestáno

- rodiče x děti

Muzikantská Liduška - majetek brání sňatku dvou ml. lidí
Na statku a v chaloupce - bohatý sedlák x člověk z chaloupky
Pod pustým kopcem - bohatý vykořisťující sedlák v kontrastu s mladými lidmi z chaloupky
Poldík Rumař - pražská tematika

- román:
Komediant - autobiografické prvky

- drama:
Záviš z Falkenštejna - tragédie

- kritika

 

Karolina Světlá (1830 - 1899)
-narozena: Praha; vl.jménem Rottová
- na prázdninách na Ještědsku
- romanopiskyně (mravní otázky;hlavní hrdinky jsou ženy, které se zříkají osobního štěstí ve jménu vyššího cíle)
- muži jsou mravně slabí
- pokus o vytvoření ideální ženy

Dílo:
Vesnický román - zvyky z okolí Ještědska; tragédie manželství bez lásky
Kříž u potoka - oslava mravní síly ženy; hl. postava Evička, která dovede přinést jakoukoli oběť pro svého muže
Kantůrčice - prostota venkovské dívky v protikladu s popanštěným
chlapcem
Nemodlenec - odpor proti feudalismu a katolickému fanatismu
Frantina
O krejčíkově Anežce
Skalák
Lamač a jeho dítě
Hubička
Zvonečková královna - ohlas Fr. burž.rev. u nás
První Češka

- přátelství s Nerudou, Němcovou, Hálkem

- též psala historické romány (pražské)

- povídka Černý Petříček


Karel Václav Rais (1859 - 1926)
- učitel, spisovatel
- poznal důvěrně život na venkově

- kritický realismus odhaloval zlo
- sociální zaměření

Dílo:
a)knihy povídek

Výminkáři
Horské kořeny
Z vlasařských pamětí
Potměchuť
Rodiče a děti
- sobecká touha po majetku; člověk člověku
vlkem
- zobrazuje ústup mravních hodnot hodnotám materiálním
- osudy malých a bezbranných dětí
- věří ve vyšší morální principy

b)romány

Západ - venkov konce 19.st.; velmi smutné
Na lepším
O ztraceném ševci - čes. menšiny v Krkonoších
Pantáta Bezoušek - venkovan v Praze
Zapadlí vlastenci - buditelé na venkově (Čížek a Čermák)
Panička - město x vesnice

c)kniha povídek Půlpáni

Josef Holeček
- narodil se v Jižních Čechách

- studia v Písku, Budějovicích
- později novinářství, literatura
- vydával časopisy

- obhajoval slovanství
- navštívil Rusko, Balkán
- odmítá individualismus => příklon ke kolektivismu
- snaží se překonat rozpor mezi Čechy a Slováky

Dílo:
Naši - mohutný lit. cyklus (10 dílů ve 12 knihách)
- nedokončeno
- vesnický život v J.Č. v 1.pol.19.stol.

- nejprve idylické -> dramatické
- psychologicky prokresleno
- sedlák Kojan
- rozpor navrhuje řešit láskou k bližnímu
- nenávist k šlechtě
- poetické líčení ži
vota i zdravý humor


Tereza Nováková

- žila v Litomyšli
- dílo o východočeském kraji
- vrchol české lit. vesnice 19. stol.

romány:

Maloměstský román - osudy vlasteneckých žen - osudy Havlíčkovy dcery Zdeny
Jan Jílek - osudy českobratrského hloubavce z doby temna;
bojové tradice předků
Jiří Šmatlán - pronikání socialismu na venkov
Na Librově gruntě - r.1848 na venkově
Děti čistého živého - rozklad náb. sekty ve východočes. kraji chudina se uchyluje k náboženské mystice
Drašar - vyprávění o životě kněze Josefa Justina Michla; obraz církevní reakce 19.stol., která se neštítila žádných prostředků, aby se zbavila svobodomyslného vlasteneckého kněze
- věří v možnost pokroku společnosti - tvrdý boj
- čím jsou hrdinové intelektuálně výše, tím horší je potom prohra
- snaží se zachytit podstatu pohybu společnosti
- její dílo tvoří přechod k novému umění 20.stol.

Antal Stašek (1843 - 1931)

- vl.jménem Antonín Zeman (otec I.Olbrachta=Kamila Zemana)
- advokát v Semilech (bránil dělníky ve sporech s něm.továrníky)
- působil jako vychovatel v Rusku
- propagoval slovanskou literaturu

Dílo:

- povídkový cyklus: Blouznivci našich hor - o lidech v Podkrkonoší

- romány:

Nedokončený román
V temných vírech - 3 díly; zachycuje Svárovskou stávku  r.1870 anarchistické rysy; kritika kapitalismu; ostré způsoby potlačování stávky
Na rozhraní
Přelud Národnostní boj v Podkrkonoší
Bohatství
O ševci Matoušovi a jeho přátelích
- r.1848 v Podkrkonoší; rev. nadšení venkovského lidu
- švec Matouš - hloubavý horal; nedovede se smířit s křivdami a bojuje proti každému bezpráví; realizuje se v Komunistickém manifestu
 

Jan Neruda (1834 - 1891)

- narozen: Praha, otec kantýnský, matka posluhovačka
- žil v domě U dvou sluncí v Ostruhové ulici
- gymnázium, univerzita (nedokončená práva)
- učitel na německé reálce

Dílo:
- prozaik:
Arabesky - povídková tvorba z 50.let - "Byl darebákem","Mému vrabci"
Trhani - soc. tematika; povídka
Povídky malostranské (1871) - Hastrman, Doktor Kazisvět, Týden v tichém domě, Přivedla žebráka na mizinu)

Jakub Arbes

-narozen: Smíchov; studoval techniku
- redaktor Nár.listů
- utopický soc.
- tvůrce prozaického útvaru romaneta - nevelký rozsah naplněný dramatickým dějem s rychlým spádem směřujícím k výrazné pointě. Hlavní myšlenkou je rozpor mezi nepochopitelnými jevy a jejich realistickým vysvětlením

Štrajchpudlíci - barvírna sukna
Moderní upíři - továrníci
Svatý Xaverius - román o záhadném obraze, který má být klíčem k nalezení velikého pokladu

- romaneta:
Poslední dnové lidstva
Ďábel na skřipci
Sivooký démon
Newtonův mozek
Ukřižovaná

Etiopská lilie
Zázračná madona

- popisuje často noční Prahu
- psal též politické črty


Ignát Hermann

- vyučil se v Praze knihkupcem
- novinář
- pražská tematika
- kritika maloměšťáků

Dílo:

U snědeného krámu - hl. hrdina je vlečen okolnostmi
- popisuje nezaujatě; používá rafinovaných prostředků k působení na čtenáře => vrchol kr
it.real.
Otec Kondelík a ženich Vejvara
Tchán Kondelík a zeť Vejvara
- humorné črty
- smířlivé

Karel Matěj Čapek Chod

- pracoval jako novinář v Národní politice a Národních listech
- povídky, grotesky, psych. studie

Dílo:
Západní Slovan - romantismus+realismus+naturalismus
Kašpar Lén Mstitel
Turbina
Jindrové
Antonín Vondrejc

- líčí úpadek měšťáků
- ironie, cynismus a sarkasmus
- užívá vulgární výrazy

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma