maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Meziválečná próza

- satirickogroteskní obraz války
- vznik socialistické prózy (Vančura, Olbracht, Majerová, Pujmanová)
- demokratický proud (Čapek, Poláček, Bass)
- lyrizace prózy (Vančura, Olbracht)
- společenská angažovanost tvorby 

 

Ivan Olbracht(1882 - 1952)

- narozen Semily, gymnázium, práva, historie, politický novinář
- prac. ve Vídni v redakci Dělnických listů
- v Praze v Právu lidu
- člen soc. dem. strany
- charakter tvorby: - přední prozaik meziválečného období
- jazykové a formální mistrovství
- zobrazení jedince bojujícího proti spol.

Dílo:

1) Tvorba před 1.sv.válkou:
- povídky psychologického rázu
- jedinec x spol.
O zlých samotářích - lidé na okraji spol.
- 3 příběhy žebráků, tuláků, zloději
- jako bosáci M.Gorkého

Žalář nejtemnější - tragedie slepého komisaře Macha žárlícího na svou ženu a okolí
- jeho vlastním žalářem je individualismus a sobectví

Podivné přátelství herce Jesenia - děj během 1.sv.války
- dva herci a jejich vztah k národu
- odpovědnost umělce tvůrčí prací k národů

2) Tvorba v meziválečném období
20.léta - reaguje na aktuální společenské a polit. události
- agitační próza
- koncepce prolet. lit.

Obrazy ze soudobého Ruska 

Bejvávalo (Devět veselých povídek z Rakouska republiky)
- satirické pohlédnutí na přežitky z R-U

Zamřížované zrcadlo - zážitky z Ostravské věznice

Anna proletářka - služka Anna + Toník Krouský - dělník, zakladatel KSČ; výchovné cíle; děj zasazen do r.1920

- prosincová stávka

30.léta - vrcholná díla z prostředí Zakarpatské Ukrajiny
Hory a staletí - soubor reportáží o sociálních a národnostních problémech
Golet v údolí - povídky ze života zakarpatských Židů
- Zázrak s Julčou; Zázrak v Mikve, O smutných očích Hany Karičičové
- hrdinka hledá svobodu v rozchodu s rodiči a náboženskou obcí

Nikola Šuhaj loupežník - 1933
- románová balada o snu o svobodě a volnosti
- děj v období 1.sv.v.
- dokumentární pravada o bídě spojená s lidovým mýtem o nezranitelném a spravedlivém Nikolovi, který byl ztělesněním touhy po svobodě
- prvky reportážní, lyrické a úst.lid.sloves

3) po roce 1945
- úprava starších děl
- tvorba pro děti

Biblické příběhy
Ze starých letopisů
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
Dobyvatel
- historický román o dobývání Mexika 

 

Vladislav Vančura(1891 - 1942)

- žil na Benešovsku
- lékař na Zbraslavi
- boj proti faš. => popraven
- narozen Háj u Opavy, gymnázium, UMPRUM, maturita na gym., medicína
- věnuje se i filmu
- 1.předseda Devětsilu
- rysy osobnosti a díla: - umělecké novátorství
- chtěl změnu společenských vztahů
- osobité slohové postupy - z pověstí
- ironický a parodický odstup
- bohatý slovník
- usiloval o vnitřní umělecký řád
- odmítal mech. opisování skutečnosti 

Dílo:

Pekař Jan Marhoul - člověk, který doplatil na svou dobrotu
Pole orná a válečná - proti válce
- nesmyslné válečné běsnění
- pásmo románových obrazů
- osudy hl.hrdiny jsou tragicky groteskní
- bezzemci x panstvo

Rozmarné léto - novela
- optimismus; humorná parodie
- ospalé léto na malém městě
- bohatý jazyk

experimentální prózy: Poslední soud

Hrdelní pře aneb Přísloví - lidová přísloví a úsloví

Amazonský proud - soubor poeticky laděných povídek:

Vančurovský jazyk: rozsáhlá souvětí, slang ...

Markéta Lazarová - baladicky laděný příběh středověkých lapků; Markéte miluje zbojníka Kozlíka

povídky: Útěk do Budína - ze současnosti

Luk královny Dorotky
Konec starých časů
- odehrává se na zámečku; kritika spol.
Tři řeky - hl.hrdina ztělesňuje proces zrání celé generace
- krátké úseky a epizody (mozaika)
Občan Don Quijote - jednota občanské a umělecké aktivity
- Quijote - ne proti větrným mlýnům
Rodina Horwathova - 1.díl plánované trilogie; děj v J.Čechách
Obrazy z dějin národa českého - nedokončeno
- národní sebevědomí

Několik příběhu z doby, kdy se v Čechách zakládala města
- vypravování
- dramatik:

Jezero Ukereve - boj evropských lékařů se spavou nemocí; proti rasismu a kolonialismu

Josefina - veselohra o pouliční zpěvačce, které se ujme prof. konzervatoře a dá ji na studia

- film

Marijka nevěrnice
Před maturitou
Naši furianti 

 

Marie Majerová(1882 - 1967)

- narozena Úvaly u Prahy; různé práce; ve Vídni a Paříži
- Soc.dem.strana
- soc.próza

Dílo: - dělnické prostředí (Kladno)

Povídky z pekla - osudy ženy z prolet.prostředí
Panenství - tragické; číšnice a služka Hanka - odsuzuje měšťáctví
Náměstí republiky - monografie; hl.hrdina litevský emigrant Luka Veršinin; anarchismus (kritika)
Nejkrásnější svět - monografie; Lenka Bilanská prochází mnoha prostředími - selské, měšťanské, dělnické;

od 1.sv.v. do roku 1920

Přehrada - utopie; o prolet.revoluci
Siréna - soc.realismus; na Kladně - horníci, hutníci
- 5 generací - Hudec vynálezce, Pepek Frajer, Policajt, Cukrový Jožka, Hudcovka
- zfilmováno
- ve formě práv, dopisů; slang, kladenská mluva

Havířská balada - novela; volné pokračování Sirény
- syn Hudcovky Rudla do Německa (1918); vrátí se; chudý
- 3 kapitoly (vyprávění Rudly Zvonaře, osudy Hudců za 1.sv.v., vyprávění Hudcovy ženy)

Robinsonka - pro mládež
Nespokojený králíček - pro mládež

- po 45:

Cesta blesku - povídky z okupace
Ševcovská polka a jiné radosti

Dívky tepané ze stříbra - budování soc. (!!!!)
- publicistika: v RP
- výbor: Důvěrné stránky
- cestopisy:

Africké vteřiny - Tunis, Alžírsko, Maroko
Den po revoluci - SSSR
Zpívající Čína

 

Marie Pujmanová(1893 - 1958)

- narozena Praha, cestuje po republice, Něm., SSSR, Fr., Indie
- vliv F.X.Šalda

Dílo:

Pod křídly - prvotina
Povídky z městského sadu - smrt x láska
Pacientka dokora Hégla - mladá žena hájí právo mít dítě, i když je nemanželské
Pohled do nové země - o návštěvě SSSR

- okupace:
Předtucha
Radost a žal
Modré vánoce
- črty z Indie
Sestra Alena
trilogie: Lidé na křižovatce
Hra s ohněm
Život proti smrti 

 

Jaroslav Hašek

- prozaik; črty, humoresky, povídky
- v Rusku jako Rudý komisař (v obč. válce také)

povídky: Trampoty pana Tenkráta

Můj obchod se psy a jiné humoresky
Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona
- píše o přežitcích a prohnilosti rak. byrokracie

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
- nejznámější satirické dílo
- přeložen do mnoha jazyků
- Švejk ze sebe dělá hloupého, ale ze všeho vyvázne
- kritika militarismu a byrokracie
- filmově zpracován mnohokrát (Rašilov, Noll, Trnka)
- různorodý jazyk, až vulgární 

 

Novinářství a kritika 
- po vzniku republiky vzniká mnoho novin a časopisů:

Lidové noviny - Brno - Poláček, Bass, Čapek

RP, Právo lidu, Kmen, Proletkult, Červen, Tvorba

Šaldův zápisník

čas. Levá fronta, Blok

- novináři Čapek, Šalda, Bass, Poláček, Fučík

- Čapek - lit. útvar - sloupek

 

František Xaver Šalda(1867 - 1937)

- nejvýznamější kritik přelomu století
- narozen Liberec; gymnázium, nedokončená práva; filosofie
- profesor románských literatur na fil.fak.UK
- nejen kritik, ale básník a prozaik
- próza: povídky

román Loutky i dělníci boží - zamyšlení nad smyslem existence tvůrčí osobnosti

komedie Dítě - oslava prostých lidí a jejich nezdolnosti dramata (např. Zástupové) - dokumenty doby

- básně: Nova et vetera - vydáno posmrtně

Strom života

- hlavní těžiště v kritice: 13 svazků Kritické projevy
- pokládal kritiku za samostatnou lit. tvorbu
- ve své kritice požadoval, aby kritik vycházel ze subjektivního zážitku a snažil se o zachycení obecnějších platností
- blíží se francouzské kritice
- vysvětlování objektivních zákonitostí lit. jevů
- dílo má vycházet z opravdového um. zážitku
- myšlenky o umění v knize Boje o zítřek - kritika je srovnatelná s básnictvím; to že se zabýval básnictvím se odrazilo též i do jeho kritických prací (jazyk)

- Duše a dílo - zobrazil portréty našich i svět. umělců, kteří tíhli k romantismu - Rousseau, Flaubert, Mácha, Březina, Němcová

- Syntetism o novém umění
- O nejmladší poezii české - výbor z kritik
- Šalda založil nový žánr - kritický esej o umění (esej = kratší útvar na rozhraní podání uměleckého a vědeckého; pojednává o filosoficko - uměleckých otázkách)

- eseje o Shakespearovi, Dantovi
- uměl odhadnout knihy, které zasáhnou do vývoje lit. (Machar, Toman, Wolker, Březina, Neumann)

- vydává též časopis "Šaldův zápisník" - své kritiky

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma