maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Májovci

Rozvoj české poezie po r.1848 - generace Májovců

- po pádu Bachova absolutismu (Havlíček ve vyhnanství) nastává kulturní a společenská obroda
- vznik spolků Hlahol, Sokol; noviny a časopisy - Národní listy,Čas, Lumír, Květy aj.
- velký význam nabývá divadlo. Realizace Tylovy myšlenky - budování Národního divadla (sbírky peněz, 1868 - položení základního kamene, 1881 - otevření a požár, 1883 - definitivní otevření)

Literární vývoj:

- koncem 50. let se objevují první pokusy o oživení literatury, začíná nová etapa české literatury
- 1858 vydán almanach Máj
- na almanachu se podíleli Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolina Světlá, Jakub Arbes, Karel Sabina, Erben, J.V.Frič, G.P.Moravský - tzv. skupina Májovců

Program Májovců:
- přihlásili se k odkazu Máchy a jeho revolučnímu romantismu
- demokratičnost tvorby a její angažovanost
- reakce literatury na současné spol. problémy, zájem o sociální otázky
- uplatňovali realistické postupy
- povznesení čes. literatury na evropskou úroveň
- publicistická tvorba

 

Jan Neruda (1834 - 1891)

- narozen - Praha, otec kantýnský, matka posluhovačka
- žil v domě U dvou sluncí v Ostruhové ulici
- gymnázium, univerzita (nedokončená práva)
- učitel na německé reálce

Dílo:
- novinář: 2000 fejetonů

výbory:
Studie krátké a kratší
Žerty hravé i dravé

"1.máj 1890" - nejznám. fejeton

- kritik: divadlo a literatury

- dramatik:
Prodaná láska
Ženich z hladu
Francesca di Rimini
Já to nejsem

- překladatel: Peöfi, Béranger

- prozaik:
Z notiční knihy novikáře - vyšlo v Máji
Arabesky - povídková tvorba z 50.let - "Byl darebákem","Mému vrabci"
Týden v tichém domě - v Květech
Trhani - soc. tematika; povídka
Obrazy z ciziny
Povídky malostranské
(1871) - Hastrman, Doktor Kazisvět, Týden v tichém domě)

- básník:
Oběšenec
Hřbitovní kvítí
- pesimismus; podmíněno neutěšeným životem
Knihy veršů - jasnější nálady; ostřejší pohled na společnost; "Dědova mísa", "Vším jsem byl rád"
3 část: - "Otci", "Matičce", "Anně" (Holinové)
Písně kosmické - optimismus

- balady: ne víra v osud ale sociální prostředí
Balady a romance - myšlení a city lidí- po formální stránce dokonalé
- humor a ironie
3 okruhy:

1) člověk obecně - Balada dětská, Balada stará, Balada zimní
2) náměty biblické a legendární - Balada tříkrálová, Balada štědrovečerní, Balada májová, Balda Rajská
3) balady spjaté s nár. životem - Balda česká, Romance o Karlu IV., Balada o polce
Balada dětská
- zatímco matka spí smrt svádí dítě, aby si šlo hrát

Romance helgolandská - strážce majáku navádí loď na skalisko, aby získal majetek pro dceru, ale zahubí i budoucího zetě

Prosté motivy - poslední sbírka za Nerudova života
- bás. deník: "jarní", "Letní", "Podzimní", "Zimní"

Zpěvy páteční - vydání připravil J.Vrchlický
- odkaz národu, lyrika, vlastenectví
- "Jen dál"

 

Vítězslav Hálek (1835 - 1874)

- básník; prozaik
- narozen: Dolínky u Mělníka
- akademické gymnázium; nedokončil fil. fak.
- pracoval v Uměleckých listech, Lumíru, Květech

Dílo:
- poezie:
Alfréd - lyrickoepická skladba
Večerní písně - optimismus, šťastná láska
V přírodě - 3 svazky
- klidná a slunečná krajina; malé kouty
- nejraději zobrazoval jaro
Pohádky z naší vesnice - středočeská vesnice- události na vsi

- próza:
- hlavně venkovská tematika
- rodiče x děti

Muzikantská Liduška
Na statku a v chaloupce
Poldík Rumař - pražská tematika

- drama:
Záviš z Falkenštejna - tragédie- kritika

 

Karolina Světlá (1830 - 1899)

-narozena: Praha; vl.jménem Rottová
- na prázdninách na Ještědsku
- romanopiskyně (mravní otázky;hlavní hrdinky jsou ženy, které se zříkají osobního štěstí ve jménu vyššího cíle)
- muži jsou mravně slabí

Dílo:

Vesnický román - zvyky z okolí Ještědska; tragédie manželství bez lásky
Kříž u potoka - oslava mravní síly ženy; hl. postava Evička, která dovede přinést jakoukoli oběť pro svého muže
Kantůrčice - prostota venkovské dívky v protikladu s popanštěným chlapcem
Nemodlenec - odpor proti feudalismu a katolickému fanatismu
O krejčíkově Anežce
Skalák
Lamač a jeho dítě
Hubička
Zvonečková královna
První Češka

- přátelství s Nerudou, Němcovou, Hálkem
- též psala historické romány (pražské)
- povídka Černý Petříček

 

Adolf Heyduk

- snažil se o sblížení Čechů a Slováků
- lyrické a epické básně; vycházel z Ustní Lidové Slovesnosti  (ULS)

Cimbál a husle - slovenské lidové obyčeje
Cigánské melodie

 

Rudolf Mayer

- zádumčivá lyrika

V poledne-dělníci topí pod kotlem, chtějí ho nechat vybuchnout, ale neudělají to. Sociální motiv.

 

 

Jakub Arbes

-narozen Smíchov;
- redaktor Nár.listů
- utopický soc.

Štrajchpudlíci - barvírna sukna
Moderní upíři - továrníci
Svatý Xaverius - román o záhadném obraze, který má být klíčem k nalezení velikého pokladu
Newtonův mozek
Ukřižovaná
Etiopská lilie
Zázračná madona

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma