maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


KRITICKÝ REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

 charakteristika doby : rozvoj přírodních a technických věd, filosofie.

: skutečné je to co lze dokázat smysly, tedy pozitivně.

- prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách).

 

- literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti

- znaky : kritika nedostatků ve společnosti (odtud název " kritický ")

pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace), přesné a všestranné studium života

společnosti a nitra člověka

Kritický realismus v české próze

 

l.historický román - s výchovnou tendencí národní - historická věrnost.

typizace (literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen

kolektivem).

 

2.venkovský román - znalost venkova, národopisné studie, regionální charakter prózy.

Kritický realismus v českém dramafu

 

- vliv evropského dramatu (Ibsen, Gogol)

Naturalismus

 

- krajní směr realismu, aplikuje teorii dědičnosti, nebo determinaci prostředím na literaturu- člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředi a dědičnosti {latinsky natura = příroda).

- v tomto realismu se objevuje ve společenském romána (dokument doby), záliba v negativních jevech, "pesimismus".

 

 

Historická próza

 

Alois J irásek ( 1851 - 1930) - narodil se v Hronově, působil jako středoškolský profesor v Litomyšli a v Praze.

- podporoval vznik Československa, měl malířské nadání.

Dílo - próza : téma - : Nejstarší období našich dějin - Staré pověsti české

: Husitství - Mezi proudy - obraz narůstání společenských rozporů za Václava IV, počátky reformního hnutí, osudy Jana Žižky.

- Proti všem - rozmach husitství po bitvě na Vítkově hoře

- Bratrstvo - doznívání husitských válek na Slovensku

- Z Čech až na konec světa - podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova - mírové poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy.

: národní Obrození - F.L.Věk - obraz počátků národního obrození,divadla, básnictví, vědy.

- zdůrazňuje zde vlastenectví, historické postavy : F.L.Věk, Václav Thám, Václav Matěj Kramerius, páter Vrba atd.

- U Nás - obrození na české vesnici

- Filozofská historie

: doba pobělohorská - T - obraz období protireformace,

působení jezuitů a cizí katolické šlechty v severních Čechách a v Praze, pálení Českých knih.

- Skály - o selské vzpouře na Čáslavsku.

- Psohlavci - o povstání Chodů koncem 17. století proti Lamingerovi (vystupuje zde Jan Sladký Kozina).

 

- drama - témata - : historická - husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč-

symbolizují věrnost pravdě, boj za ni, vytrvalost v boji až do smrti.

: pohádková - Lucerna - lidové i humorné prvky - vlastenecký charakter.

Jiráskův přínos - nejrozsáhlejší, nejucelenější umělecký odraz českých dějin.

- jeho přínos byl také z hlediska výchovného - znalost dějin je posilou rodního sebevědomí, vlastenectví.

- jeho vyprávění bylo živé, barvité, dramatické a dokonale vykreslovalo obraz hromadných davových scén (bitev).

 

Zikmund Winter ( 1846 - 1912) - profesor dějepisu, autor odborných publikací o České historii

- vynikající psycholog (studie rozvrácených duší, dokonalá povahokresba)

- mistr krátkých próz historických a humanistických.

_

Dílo : Mistr Kampanus - z doby pobělohorské, o českém vědci, básníkovi a rektoru pražské univerzity, očitém svědku Stavovského povstání.

- používá zde archaizovaný jazyk

Rakovnické obrázky, Pražské obrázky

 

 

Venkovská próza

- obraz vesnice i s jejími nedostatky - snaha hledat řešení (návratem k ideálům křeslanstvi ,

regionáiní charakter prózy (odraz autorova vztahu k určitému kraji).

 

Karel Václav Rais - narodil se v Lázních Bělohrad; byl vesnickým učitelem na Ceskomoravské vysočině, zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy....

Dílo : Zapadlí vlastenci - obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé,kněži) v době národního obrození.

- popisuje zde národnostní spory na česko-německém rozhraní.

Západ - autor zobrazuje dobu poobrozeneckou.Dějištěm je Studenec, hlavní postavou je farář Kalous.

Kalibův zločin - tragédie dobráka dohnaného intrikami a rozrvrácením manželství k sebevraždě.

 

povídkové soubory : otázka vztahu rodičů a dětí, touha po majetku.

 

Výminkáři

 

Rodiče a děti

 

Raisův přínos : realistický obraz sociálních poměrů na vesnici.Hlubší psychologická kresba

postav.Zájem o postavy starých lid, nebo dětí (citlivost, moudrost).

Josef Holeček - autor jihočeského původu, napsal desetidilnou románovou kroniku Naši-

zobrazuje vývoj jihočeského venkova v první polovině l9.století (rozhraní feudalismu a kapitalismu).

Tereza Nováková - navázala na Karolínu Světlou, narodila se v Praze.

- v jeji monografické romány (tzn. děj se týká jedné postavy)

Dila - Jiří Šmatlán - příběh tkalce, který hledá spravedlivější život.

- objevuje se zde dokumentárnî realismus, kritika společnosti.

- Na Librově gruntě - východočeská vesnice v polovíně 19 .století - popisuje zde útlak

roboty.

 

- Děti čistého živého - tragický osud příslušníků náboženské šlechty.

- Jan Jílek - o tajném návratu českobratrského emigranta z Německa, který byl věrný své víře a proto byl vězněn.

 

- Drašan - z doby národn o obrození.

- vedle umělecké tvorby je i autorkou řady studíí, napsala i slavnou monografii o Karolíně

Světlé, kterou považovala za svou učitelku.

 

Antal Stašek - narodil se v Podkrkonoší.

Dilo : povídkový cyklus - Blouznivci našich hor - o životě lidí v Podkrkonoší, hledání spravedlnosti a štěstí.

 

- O ševci Matoušovi a-jeho přátelích - revoluce 1848 - švec Matouš sní o lepším životě a účastní se boje proti kapitalístům (vliv utopického socialismu)

Dilo : román - V temných vírech - o životě dělníků - počátky dělnického hnutí.

 

Jindřich Šimon Baar

-Paní komisařka

-Osmačtyřicátníci

-Lůsy

-Jan Cimbura

 

Karel Klosterman

-V ráji šumavském

-Mlhy na blatech

 

NATURALISMUS

Karel Matěj Čapek-Chod

-Kašpar ??????????

-Turbína

-

 

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma