maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Úsilí o všestranný rozvoj člověka v lit. evropského a českého humanismu a renesance.

Česká literatura renesanční a humanistická

Renesance -návrat k antice
Humanismus - slovo lat. původu - lidský.
Nový ideál vzdělání. zdůrazňuje: plnost života proti autoritě církve

- humanitní vědy - filosofie, lit., ...

Renesance a humanismus se začínají rozvíjet za vlády Jagellonců. Projevuje se zde úsilí vyrovnat se s kulturou jiných zemí, především Itálie a Německa. Snaha o humanistické vzdělání.

Místo středověké latiny - latina humanistická. Též zájem o řečtinu.

Latinské písemnictví:

- Jan z Rabštejna - 60.léta 15.stol.
- hájil Jiřího z Poděbrad
- dílo Dialogus: fiktivní rozhovor šlechticů

zájmy státu a cesta ke smíru

- Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
- okolo r.1500
- Satira k svatému Václavovi
- vady současníků

Humanismus národní: (čeština)

- Viktorin Kornel ze Všehrd
- nejdříve lat. od 1494 česky
- předmluva k překladu Knih o napravení padlého Jana Zlatoústého je vlastně program českého humanismu.

Žádá o srozumitelnou literaturu psanou česky. Čeština má být dopracována na úroveň latiny.

- právník: O pravech, sudiech i dskách země české knihy devatery
- podpořil měšťanstvo proti šlechtě

- Lukáš Pražský - organizátor Jednoty Bratrské
- pronikání vzdělanosti do J.B.

Úsilí o sepětí literatury s praktickými potřebami života se projevilo i v didaktických spisech, tj.i náboženských.

Naučná literatura:

- Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
- Cesta z Království Českého do Benátek, odtud po moři dozemě Svaté, země Judské a dále do Egypta- cestopis
- popraven 1621
- velmi vzdělaný

- Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

- Václav Hájek z Libočan

- Kronika česká
- příchod Čechů až do r.1527
- katolická tendence
- svižné dramatické vyprávění
- velká obraznost autora
- ne objektivní pramen informací

- vznik písní časových i písní duchovních. Texty lidového zaměření na lidové nápěvy. Nejlepší jsou v bratrských kancionálech.

- v oblasti zábavní lit. obliba starších děl (Alexandreis).

V próze se začíná objevovat renesanční pohled na život.

Překlad Dekameronu Jiřím Hynkem z Poděbrad.
- knihtisk. Mezi prvotisky velké množství českých děl.

Od konce 20.let 16.století se humanismus rozšiřuje do všech částí běžného života a kultury (umění, školství, věda).

Kvalitativní rozvoj české lit. až do Bílé Hory.

Vrcholný humanismus:

- Jan Blahoslav - pracoval pro Jednotu Bratrskou- uhájil vysokou úroveň bratrských škol

- Gramatika česká - slovník, frazeologie, skladba
- chce vybroušenost slovesného projevu

- Filipika proti misomusům
- 1567
- názory na vzdělání

- Muzika - hudební teorie
- pojednání pro skladatele

- bratrský archiv

- Šamotulský kancionál - zpěvník
- ustálení podoby bratrské písně

překlad nového zákona do Kralické bible

- Daniel Adam z Veleslavína
- nakladatel
- tajný stoupenec Jednoty Bratrské
- nepsal, pouze překládal a org. lit. práce
- Kalendář historický

- Kroniky dvě o založení země české
- překlad

- Polotia historica - z něm.

- Vypsání krajin země ruské - slovanství

- Mikuláš Dačický z Heslova
- Paměti - události kolem B.Hory

 

Významným kulturní počine 2.pol. 16.stol. bylo vydání Kralické bible. Bibli vydala Jednota Bratrská. Starý zákon překládán z hebrejštiny, Nový zákon přeložil Jan Blahoslav.

Bibli tvořilo 6 svazků s mnoha vysvětlivkami. Jazyk této bible se stal vzorem literárního jazyka. Na slovensku se udržel až do vzniku spisovné slovenštiny jako tzv. bibličtina.

Slovenští autoři:

- na slovensku - čeština

- Vavřinec Benedikt z Nudořez - filolog
- poprvé časomíra v češtině

- Pavel Kyrmezer - dramatik v 16.stol.
- Komedie česká o bohatci a Lazarovi
- Komedie o vdově- zobrazuje měšťanstvo

- historické zpěvy - např. Píseň o Sigetském zámku

 

Humanismus a renesance v Evropě

Renesance - vznik v Itálii

- vzor Cicero, dramatik Seneca, básnici Horatius,Ovidius, Vergilius

V Itálii došlo k odmítání církve. V německu a v některých jiných zemích došlo k pokusům o reformu církve - tzv.reformace.

Hlavní postavou v Německu byl Martin Luther
- nositelem pokroku se stalo měšťanstvo

- heliocentrický názor - Kopernik, Galilei

- knihtisk - Gutenberg 1444

- tisky do 1500 - tzv. prvotisky

- výtvarné umění: Michelangelo Buonarotti (Sixtinská kaple),Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Tizian

Itálie:

- Dante Alighieri - Božská komedie - 100 zpěvů
(1265 - 1321) - báseň
- básníkova cesta přes peklo, očistec a ráj
- v pekle a očistci - Vergilius
- v nebi - Beatrice

- Giovanni Boccaccio(1313 - 1375)
- Dekameron
- ve Florencii mor
- útěk 7 žen a 3 mladíků
- příběhy - lidské slabosti

- novela - epický útvar s výraznou pointou

- Francesco Petrarca (1304 - 1374)
- Zpěvník - sonety
- milostné básně

- Sonety Lauře
- sonet 14 veršů do 4 slok po 4,4,3,3 veršů

Francie:

- Francois Villon (1431 - 1463)
- Malý testament
-Velký testament
- žil jako tulák - " prokletý básník "
- villonská balada

- Francois Rabelais
- Gargantua a Pantagruel
- dva obři - otec a syn
- svěží styl

Španělsko:

- Lope de Vega Carpio(1562 - 1635)
- dramata (asi 1800)
- Ovčí pramen - nejlepší hra
- feudální vzpoura

- Miguel Cervantes y Saavedra(1547 - 1616)
- Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
- Don Quijote & Sancho Panza
- nepochpoitelné činy
- satira na ryrířské rom.

Anglie:

William Shakespeare(1564 - 1616)
narodil se ve Stradford upon Avon
odešel do Londýna - herec
přepisoval hry - potom psal

37 her

První období tvorby: do roku 1600 - komedie
komedie:
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské

hist. hry: Jindřich VI.
Richard III.
Julius Caesar

Druhé období tvorby: do 1608 - zklamání a pesimismus
tragedie: Hamlet, kralevic dánský
Macbeth
Král Lear
Othello

Třetí období: smířlivé vyrovnání
Zimní pohádka
Bouře

Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí a jevištním smyslem. Jeho postavy vyjadřují nejrůznější postavy (heroické, tragické, vážné i směšné).

blank verse - nerýmovaný pětistopý jamb

Shakespeare i sbírka sonetů.

překlady - J.V.Sládek

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma