maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Výklad, výkladový postup

- forma mluvená nebo písemná
- na základě vědeckého poznání objasňuje dosavadní i nové poznatky z různých oborů lidské činnosti
- poznávací metody: srov. analýza, syntéza, abstrakce, zobecnění
- vlastnosti: věcná správnost
- přehlednost
- jasnost a srozumitelnost

Příčinnostní vztahy:

a) vztah příčiny a podmínky
- příčina je jev A, kterým je vyvolán jev B

b) účinek, následek, důsledek, účel
- příčinou je vyvolán účinek a následek
- účinek: jev B je vyvolán příčinou A
- následek: jev B je vyvolán příčinou A nebo je způsoben podmínkou
- důsledek: co logicky vyplývá z nějakého faktu
- účel: co má být dosaženo činností

c) příčina, důvod
- příčina: důvod domněnky
- důvod: příčina lidského jednání

Příčina a důvod a jejich jazykové vyjádření:
- slovesy
- předložkovými výrazy
- větami příčinnými a podmínkovými
- příslovečnými větami účinkovými a hlavními větami důsledk.
- příslovečnými větami účelovými
- větami hlavními beze spojek

Kompozice výkladu:
- indukce: z jednotlivých konkrétních příkladů vyvozujeme obecný závěr
- dedukce: od obecné poučky k objasnění konkrétních příkladů

Kompozice výkladu po stránce tematické:
- výklad může začínat definicí, která je dále v textu vysvětlena
- můžeme též začíná seznámením s vývojem jevu
- začátek poučuje o vývoji poznání jevu

Uvádění dílčích témat:

a) rozdělení textu na odstavce

b) výrazy uvádějící jednotlivá témata
- téma může být vyjádřeno přím v názvu textu
- téma z názvu vyplývá, a proto musí být na začátku obsah výkladu blíže specifikován

Výkladový text jako uzavřený celek:

- důležitý je závěr výkladu
- závěr: - autor shrnuje získané poznatky
- autor zdůrazňuje důležitost jevu

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma