maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti

9.století:

1097 - ze Sázavského kláštera vyhnáni mniši - opět nastupuje latina

11.-12.století

čeština v rukopisech. První česká věta v zakládací listině litoměřické kapituly (1057) - primitivní pravopis

1) Pravopis primitivní
- vychází z latiny
- problémy se záznamem specifických českých hlásek

2) Pravopis spřežkový
- užívá dvou i více lat. hlásek pro záznam jednoho čs.písmene
- ojedinělý výskyt čs. textů

14.století

- rozvoj češtiny, která se šíří mezi šlechtu a měšťanstvo =>rozvoj slovní zásoby, skladby, začíná se psát i poezie a od pol.i próza. Nejdokonalejší jazyk - Tomáš Štítný

15.století

- husitství - rozšíření češtiny do všech sfér života
- Jan Hus - diakritický pravopis - nabodeníčka

15.-16.století

- humanismus - rozvoj češtiny i jako mezinárodního jazyka v uhrách a Polsku - rozvoj sl. zásoby - přejímání slov, vznik dlouhých souvětí, J.A.Komenský

16.století

- rozvoj knihtisku - vydávají se i mluvnice
- slovníky - Daniel Adam z Veleslavína
- vzniká "Kralická bible"
- pravopis bratrský - oficiální jazyk až do NO

17.,18.století

- Bílá hora, NO = zpomalení vývoje jazyka, česky mluví nejnižší vrstvy. Uplatňuje se němčina, latina snahy o očištění jazyka od cizích vlivů - nešťastné
- NO - 1781 - zrušení nevolnictví, snahy obnovit spis. češtinu
- Josef Dobrovský - "Mluvnice spis češtiny"

Pravopis analogický:

Josef Jungmann - obohatil sl. zásobu, česko - německý slovník
František Palacký - obohatil skladbu a slohovou stránku jazyka

pol.19.století

- mizí knižní a archaické výrazy
- do spisovné češtiny proniká hovorová čeština - Němcová, Havlíček
- Jan Gebauer - jazykovědec
- státní jazyk - němčina

1918

- úkoly: vypracovat vědeckou terminologii, kultivivat úř. češtinu

konec 20.let 20.století

- formuje se skupina Pražský lingvistický kroužek - zdůrazňuje různé fce jazyka - I.Olbracht

protektorát

- čeština vytlačována - žádné stopy to nezanechalo

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma