maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Publicistický styl

Publicistika:
a)projevy písemné (tisk)
b)projevy mluvené (rozhlas,televize,film)

úkolem publ. stylu je informovat a přesvědčovat

Náplň novin:
1) vlastní publicistické příspěvky - zprávy:
a)stručné
b)komentované

- články:
a)úvodník - na první stránce
- událost celospol. významu
b)komentář - vysvětlení a poznámka k aktuálním problémům
c)glosa - malý komentář k jednomu tématu

2) zvláštní novinové příspěvky
a) o kult. událostech: referát, recenze, interview
b) dopisy čtenářů
c) publicisticko-beletristické: reportáž, fejeton
d) texty literární: próza, poezie
e) příspěvky zábavné: křížovky, anekdoty
f) příspěvky odborné
g) oddíl inzerátů a reklam
- některý příspěvek nemá přesné zařazení

Význačné rysy stylu publicistického:
a) automatizace vyjádření
b) aktualizace vyjádření

Automatizace výrazů v publicistice:
- užívají se
a) spojení ustálená
b) výrazy hodnotící

Aktualizace výrazů:

- týká se
a) slovní zásoby - např. výrazy hovorové, knižní, neobvyklá spojení
b) větné stavby - např. elipsy přísudkové části, jmenné a slovesně jmenné konstrukce
c) grafického členění textu - mezititulky

Kritika:

- jedná se o posuzování, hodnocení s cílem odstranit záporné stránky jevu

formy: - příspěvky dopisovatelů
- recenze
- glosy (krátké kritické poznámky + ironie)
- rozbor podstaty jevu
- nejen záporné stránky + cesta k nápravě
- ve sl. zásobě především prvky hodnotící - adjektiva, adverbia, substantiva
- věty zvolací a řečnické otázky

Reportáž:
- prvky odborné i umělecké
- postup popisný
- vyvolání názorné představy prostředí
- důraz na expresivnost a aktuálnost sl. zásoby
- součástí může být i interview

Interview:
- otázky a odpovědi, které navazují
- různé stavby

Fejeton:
- útvar přechodného rázu, je blízko k beletrii
- postup úvahový
- nadlehčený až humorný ráz
- všechny jazykové vrstvy a aktualizace
- Neruda, Čapek, Poláček

Mluvený jazyk v rozhlase a v televizi:
- slohově rozmanitý ( zábavné, publicistické pořady )
- často se jedná o dialogy (rozhovory, besedy, diskuse)
- spisovný jazyk
- někdy též hovorový jazyk

Cílem je, aby ústní i písemné vyjadřování bylo zřetelně jasné, věcně výstižné, plynulé a slohově přiměřené situaci i cíli promluvy.

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma