maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


Odborný styl - jazyková kultura
 

Styl odborný:
a) styl prakticky odborný (např. administrativní)
b) styl vědecký a naučný

 Vědecká práce: - poznávací fce
- stanovení úkolů -> zhodnocení dosavadních řeš.
-> vypracování hypotézy a prac. plánu -> vlastní vědecká práce -> konečné zpracování
- práce je přizpůsobena danému oboru jak po stránce jazykové, tak i tematické

Stránka lexikální:
- přesnost a jednoznačnost

- odborné termíny

Stránka syntaktická
:- větná stavba je sevřená a hutnější než v
textech neodborných
- jmenné konstrukce
- složitá podřadná souvětí
- časté vsuvky

- pasivní konstrukce
- spojovací výrazy

Stavba odborného textu jako celku:
- členění textu na odstavce
- důležité je pořadí vět
- grafické zpřehlednění (závorky, číslování ...)

Slohové postupy v odborném textu:
a) postup výkladový
b) postup popisný
c) postup úvahový

Slohové útvary:
- podle rozsahu:
článek
studie - knižní pojednání o tématu

- podle zaměření a obsahu:
učebnice
příručka
encyklopedie
slovníky

- k odbornému stylu má blízko styl vědeckopopularizačních textů

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma