maturita.cz - ZDROJ VSECH INFORMACI K MATURITE NA ADRESE www.maturita.cz PREJEME VAM HODNE STESTI U MATURITY !
Maturita, maturitní otázky, info o přijímačkách na Vysoké školy a další-vše, co jste k maturitě potřebovali a nemohli to sehnat
Kódování češtiny:  bez hacku a carek -Windows - Unix - Macintosh - PCLatin 2 - Kameníci - KOI8CS Titulní strana
Maturitní otázky
ČJ-literatura
ČJ-gramatika
Čtenář.deníky
Literatura-autoři
Angličtina
Němčina
Počítače
Program.vybavení
Matematika
Biologie

Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnicví

DOWNLOAD

Připravujeme:
Francouzština
Španělština
Fyzika
Chemie

Slohové práce

PŘIDEJTE
Vaše referáty
Maturitní otázky
Přijímačky

Jak to dopadlo?

A dál? Info o VŠ

POMOC
Sháním maturitní otázky, referát ...

SOUTEŽ
O nejlepší tablo
Školní časopisy
Střední školy na webu
Třídní stránky
Stránky profesorů

Maturitní plesy
Seznamka
Pohlednice
Horoskopy
Brigády a práce

Tipy

Doporučujeme
nejlepsi otazky
Nakladatelství
RadekVeselý

Vzkazy pro Vás

Školní příhody
Perly z písemek

Jak správně mluvit

Music
Sport

Vojna

DISKUZE
Jak budou vypadat nové maturity
Internet ve škole

NUDNÉ VĚCI ??
Oficiální předpisy k maturitě
Historie MATURITA.CZ

Síň slávy
Nápověda

Řekni známým o MATURITA.CZ

Stačí jejich email

a tvoje jméno

 

Vyrobil
www.internet-express.cz
Internet Express

 


BAROKO

- od druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.

- církev odmítá reformaci (jezuité)

- v 17.stol - třicetiletá válka

- člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši

- barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost

- malířství: Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kopecký, Václav Vavřinec Reiner

- hudba: Jan Stamic, J.V.Mysliveček

Doba pobělohorská: (1620 - bitva na Bílé hoře)

- Obnovené zřízení zemské pro Čechy 1627
- nekatolíci z vyšších vrstev opouštějí zemi
- úbytek čtenářstva
- měšťanstvo se poněmčuje - nositelem národní kultury - lid
- rozrůstá se písemnictví latinské
- česky psané - pouze náboženská lit.
- čeští emigranti - velká aktivita
- lidová tvořivost

Periodizace lit. díla:

1.fáze : do 60.let 17.stol.:pobělohorská tradice doznívá ve spisech exulantů

2.fáze : od 60.let 17.stol.: vnik nové kulturní tradice sloužící zájmům šlechty

Literatura exulantská:

- vyhnanci směřovali do Německa, na Slovensko, do Polska Německo: Pavel Stránský: O státě českém

Pavel Skála ze Zhoře: Historie Církevní

Slovensko: Jiří Třanovský: Kancionál Cithara sanctorum

Polsko: Jan Amos Komenský

 

Literatura českého baroka:

- velký vliv má jezuitský řád
- snaha navázat na domácí katolickou tradici (kult J.Nepomuckého)
- literatura: opět legenda a světec jako lit. hrdina
zvýšený zájem o divadlo (honosná scénická výprava, často náměty z českých dějin)

duchovní lyrika a epika

Adam Michna z Otradovic: vánoční poezie Česká mariánská muzika

Bedřich Briedl: - epik,překladatel

- Co bůh? Člověk - reflexivní báseň
- Život sv.Ivana - veršovaná epika

Felix Kadlinský: - idylismus

- Zdoroslavíček v kratochvilném hájičku postavený

Bohuslav Balbín:(1621 - 1688)
- jezuita, historik
- Výtah z dějin českých
- Rozmanitosti z dějin království českého
- Rozprava na obranu jazyka slovanského,zvláště českého

Antoník Koniáš:(1691 - 1760)
- typický představitel protireformace

- Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající

Václav Rosa - vymýšlel nová slova


Jan Amos Komenský (1592 - 1670)

- učitel národů: pedagog, vědec, spisovatel
- narodil se v Nivnicích u Uherského Brodu
- studuje v bratrských školách, v zahraničí (Herborn)
- působí jako učitel a kněz v Přerově a ve Fulneku
- po roce 1627 odjíždí do Polska (Lešno) a cestuje (Anglie, Švédsko)
- v Lešně shořel archiv; dělal biskupa
- v Uhrách pomáhá při reorganizaci školství
- je pohřben v Holandsku (Naarden)

Dílo:

- základní myšlenky: snášenlivost; lidskost, mír, vlastenectví

1)poezie: Kancionál - texty náb. písní
2)dramata: Škola hrou
3)próza:

a) spisy nábožensko filosofické
Listové do nebe - řešení soc. problémů
Labyrint světa a ráj srdce
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské

Hlubina bezpečnosti

b) spisy pedagogické a didaktické
Česká didaktika
Velká didaktika
Infomatorium školy mateřské
Brána jazyků otevřená
Orbis pictus

c) spisy pansofické (vševědné)
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
Divadlo veškerenstva věcí

d) spisy mírové
Cesta světla
Labyrint světa ráj srdce - rozsáhlá alegorická skladba o autorově pouti světem zobrazeném jako město - postavy: Poutník = autor, Všudybud Všezvěd, Mámení
- hledá povolání
- všude podvody, přetvářka, peníze
- východisko:Ráj srdce = obrácení se v sebe sama = obrácení k Bohu
- první dílo zachycující pravdivě život v středověké společnosti
- ulice jsou rozděleny na stavy (duchovenstvo, vrchnost)
- dokonalá jazyková forma
- syntéza celého předchozího vývoje

Pedagogické zásady Komenského:

- snažil se odstranit mechanické vědomosti
- zásada porozumění - názornost vyučování (příklady)
- snadnost, zajímavost
- výchovný cíl
- vedle rozumu rozvíjí vůli i cit
- učení pro praxi
- výuka v mateřském jazyce
- vyučování všem přístupné bez ohledu na rod, původ a pohlaví
- vyučování zdarma
- výcvik tělesných schopností
- několikastupňová škola: mateřská do 6 let, národní 6-12 let, gymnasia 12-18 let, university 18-24 let
- odmítá tělesné tresty
- po studiu cestování, ověřování teorie v praxi

Pololidová tvorba:

- především v 17.stol.
- např. iterludia (mezihry):
Václav František Kosmánek - 7 meziher - sedlák a selka
Lamntatio rusticana - výjevy z 30leté války, poslední slova slok dávají dohromady slova Otčenáše

Ústní lidová slovesnost:

- epika, lyrika i drama
- sociální písně (Ti sedláci ubozí)
- pohádky (hloupý Honza)
- balady (Sestra travička, Osiřelo dítě)
- pověsti s motivy proroctví (Bruncvík, Žižka, Kozina)
- lyrika - vztah k přírodě, práci, lásce
- lidová hra se zpěvy
- loutkové divadlo (Matěj Kopecký)

Písmácká literatura

- na venkově i ve městě

František Jan Vavák (1741 - 1816)
Paměti
Verše o pernikářství

Umění

Baroko - cílem je ohromit

Architektura:
- prostornost
- monumentalita; členění fasády

- Jan Allipardi, Kryštof a Kylián Diezenhofferové

- selské baroko - modelace štítu (Písecko, Blata, Strakonicko)

- barokní gotika: barokní fasády + gotická okna

Jan Santini

Výtvarnictví: - portrét a zátiší

- šerosvit
- ne úloha fyzikální ale umělecká
- světlo z jednoho zdroje
- realistické tendence
- vše v pohybu (vnitřní napětí)
- dynamičnost
- nadsázka

- Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav Vavřinec Reiner, Rubens

Sochařství: Matyáš Braun, Ferdinand Brokoff

Hudba: - na zámcích
- česká: Mysliveček, Jan Stamic

- evropská: Bach, Händel

 

Světová lit. - klíčové postavení Španělsko

 

Španělsko: Louis de Gongora - poezie, tzv.gongorismus = jazykové deformace, ne důraz na smysluplnost, ale na hudebnost verše.

Francesco de Quavedo - vrchol lyriky

- Život rošťáka - román

Mateo Alamán

Baltasar Gracián

Pedro Calderon de la Barca - náb.filosofie

- Život je sen

 

Itálie: Giovanni Battista Guarini - Věrný rytíř

Marini

Tassoni

 

Francie: vzory Itálie a Španělsko

- Michel de Montaigne

Honoré d'Urfé - román Astrée

Paul Scarron

Corneille - Píseň o Cidovi

 

Anglie: John Lully - veselohry

Shakespeare - hry po roce 1600

John Donne

George Herbert

John Milton - Ztracený ráj, Ráj znova nabytý

 

Německo: Hans Jacob Christoffel von Grümelshausen

- kronika 30 leté války
- katolická poezie

 
Clen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma